on 30 april 2022


on 16 juni 2021
Wij willen jullie graag voorstellen aan de 8 toekomstige bewoners van “Erve de Boer”.
Afgelopen dinsdag was een avond van geluk en teleurstelling. Met maar 7 woningen beschikbaar, omdat Piet en Greet ook een woning gaan bewonen, konden de andere 7 woningen verloot worden aan de belangstellenden. Niet iedereen kon een plekje bemachtigen op “Erve de Boer” helaas.
 
“Erve de boer” zijn 8 woningen welke op de plek komen waar nu zaal de Boer staat.
Deze groep zal de komende maanden samen met elkaar hun woningen gaan uitwerken en realiseren waarbij het de verwachting is dat de start van de realisatie in maart 2022 zal plaatsvinden met als doel zomer volgend jaar de woningen op te kunnen leveren.
In de maand juli zal er nog een buurtbijeenkomst georganiseerd worden om de naast te buren te informeren over de plannen.
 
Oja..., met Carnavalsvereniging de Zandbieters is afgesproken dat voor het komende carnavalsseizoen zaal de Boer nog gebruikt kan worden. Alaaf!!!
 
Wij wensen de toekomstige bewoners veel succes en plezier op “Erve de Boer”.
 
Dat er veel vraag is naar starters woningen in Harreveld is ook nu weer duidelijk geworden bij dit project, want we hebben starters, of wel Harreveldse jeugd teleur moeten stellen die graag op Harreveld willen blijven wonen. Zij willen graag op Harreveld blijven wonen, maar het is niet eenvoudig, of bijna onmogelijk, om iets te bemachtigen.


 
on 12 juni 2021

Na het positieve besluit van afgelopen dinsdagavond 8 juni 2021 van de gemeenteraad, kunnen wij namens de Gemeente Oost-Gelre jullie al informeren over de uitgifte van kavels in plan Erve t Loo aan de Looweg in Harreveld.

Uitgifte data:
Uitgifte zal aangekondigd worden via de lokale media (o.a. de ELNA), website van de gemeente en de Staatscourant op woensdag 16 juni a.s.
Dan start direct de inschrijvingsperiode en deze zal eindigen op 29 juni a.s..
Wanneer er geloot dient te worden zal de loting nog die zelfde week plaatsvinden, om daarna z.s.m. de resultaten van de loting mede te delen.

Grondprijzen:
Het college van B&W heeft afgelopen woensdag de prijzen voor door de gemeente uit te geven bouwkavels in de gehele gemeente Oost Gelre herzien en het volgende besluit genomen:

  1. De grondprijzen per 9 juni 2021 aan te passen. De grondprijs voor bouwkavels in de kleine kernen en dus ook voor Erve 't Loo in Harreveld is vastgesteld op €220,- excl. btw.

  

  1. Een starterskorting toe te passen.

Een kavel die aangewezen kan worden als een woning geschikt c.q. bedoeld voor een starter kan een korting op de uitgifteprijs krijgen van 10% van de kavelprijs.

De volgende voorwaarden worden gehanteerd:

  • De kavelgrootte betreft een maximale oppervlakte van 200 m2.
  • De kavel wordt aangekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.
  • Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen voor de duur van 10 jaar, dat bepaalt dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting wordt teruggevorderd, en bij verkoop in ieder volgend jaar de terugbetaling met telkens 10% lager wordt. De koper dient dit notarieel vast te laten leggen bij de transportakte van de kavel.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een bouwkavel en eventuele starterskorting zullen bij de uitgifte door de gemeente Oost Gelre worden gecommuniceerd.

De kavels worden door de gemeente Oost Gelre uitgegeven, bouwrijp gemaakt en later na voltooiing van de woningen, woonrijp gemaakt.

Hoe en waar u als belangstellende kunt inschrijven voor een kavel zal o.a. via de ELNA van aanstaande woensdag 16 juni worden bekend gemaakt.

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl