Uitgifte Erve 't Loo Harreveld

21. 06. 12

Na het positieve besluit van afgelopen dinsdagavond 8 juni 2021 van de gemeenteraad, kunnen wij namens de Gemeente Oost-Gelre jullie al informeren over de uitgifte van kavels in plan Erve t Loo aan de Looweg in Harreveld.

Uitgifte data:
Uitgifte zal aangekondigd worden via de lokale media (o.a. de ELNA), website van de gemeente en de Staatscourant op woensdag 16 juni a.s.
Dan start direct de inschrijvingsperiode en deze zal eindigen op 29 juni a.s..
Wanneer er geloot dient te worden zal de loting nog die zelfde week plaatsvinden, om daarna z.s.m. de resultaten van de loting mede te delen.

Grondprijzen:
Het college van B&W heeft afgelopen woensdag de prijzen voor door de gemeente uit te geven bouwkavels in de gehele gemeente Oost Gelre herzien en het volgende besluit genomen:

  1. De grondprijzen per 9 juni 2021 aan te passen. De grondprijs voor bouwkavels in de kleine kernen en dus ook voor Erve 't Loo in Harreveld is vastgesteld op €220,- excl. btw.

  

  1. Een starterskorting toe te passen.

Een kavel die aangewezen kan worden als een woning geschikt c.q. bedoeld voor een starter kan een korting op de uitgifteprijs krijgen van 10% van de kavelprijs.

De volgende voorwaarden worden gehanteerd:

  • De kavelgrootte betreft een maximale oppervlakte van 200 m2.
  • De kavel wordt aangekocht of verkregen door een jongere tot en met 35 jaar, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt.
  • Er wordt een anti-speculatiebeding opgenomen voor de duur van 10 jaar, dat bepaalt dat bij verkoop binnen 1 jaar 90% van de korting wordt teruggevorderd, en bij verkoop in ieder volgend jaar de terugbetaling met telkens 10% lager wordt. De koper dient dit notarieel vast te laten leggen bij de transportakte van de kavel.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een bouwkavel en eventuele starterskorting zullen bij de uitgifte door de gemeente Oost Gelre worden gecommuniceerd.

De kavels worden door de gemeente Oost Gelre uitgegeven, bouwrijp gemaakt en later na voltooiing van de woningen, woonrijp gemaakt.

Hoe en waar u als belangstellende kunt inschrijven voor een kavel zal o.a. via de ELNA van aanstaande woensdag 16 juni worden bekend gemaakt.

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl