on 03 december 2023

SFEERVERSLAG BIJEENKOMSTEN
VERKEERSONDERZOEK OOST GELRE
Bureau Stroom, 17-5-2023
In de maand april zijn vier bijeenkomsten gehouden voor het Verkeersonderzoek Oost Gelre. Met genodigden uit Lichtenvoorde, Groenlo, Lievelde, Vragender, Zwolle, Mariënvelde, Harreveld en Zieuwent gingen we in gesprek over
knelpunten door landbouw- en vrachtverkeer in hun kern. 

Goede respons op enquête
Voorafgaand aan de bijeenkomsten werd er een enquête verspreid onder inwoners en andere belanghebbende. Hierop kon men aangeven of zij de al bekende knelpunten herkende, in hoeverre zij daar overlast van ervaren en
hoe die overlast eruit ziet. Ook konden zij oplossingen voor de knelpunten indienen. Daarnaast was er ruimte om op een kaart knelpunten aan te geven die nog niet bekend waren bij de gemeente. De enquête werd goed gedeeld
en ingevuld: in totaal hebben 537 mensen de tijd genomen om alle vragen de beantwoorden. De resultaten werden meegenomen tijdens de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten van start 

De aanwezigen (in totaal ongeveer 50 verspreid over de vier bijeenkomsten) druppelden binnen - van bewoners en ondernemers tot vertegenwoordigers van boeren/tuinders en verkeersdeskundigen van politie en gemeente.
Onder het genot van koffie of thee maakten mensen kennis met elkaar of praatten ze bij met hun buren. Toen iedereen aanwezig was, heette Jos IJkhout van Bureau Stroom iedereen welkom. Hij gaf een korte toelichting
over het verkeersonderzoek, presenteerde algemene uitslagen van de enquête en introduceerde het doel van de avond: samen zoeken naar oplossingen voor knelpunten en overlast van (doorgaand) vrachtverkeer en
landbouwverkeer.

Uiteen in groepen
Daarna gingen de aanwezigen uiteen in groepen. Elke groep bestond uit experts (mensen met ervaring) met de knelpunten in een specifieke kern. Eerst werden de enquête resultaten gepresenteerd en werd met iedereen
besproken of de resultaten werden herkend. Daarna werd er vanuit een Achterhoekse nuchterheid gediscussieerd over de oorzaak, mogelijke oplossingen en de meest kansrijke oplossing voor de knelpunten werden verder
uitgediept. Hierbij was de jarenlange ervaring en inbreng van de politie van grote toegevoegde waarde. De input van de avond verzamelden we op post-its, flapovers en in de notulen.

We kijken terug op avonden met een goede sfeer en constructieve gesprekken. Ook aanwezigen gaven aan de avonden te waarderen, omdat de gemeente de moeite nam om ze op deze manier te betrekken: ‘Goed dat de
gemeente bewoners vraagt mee te denken’, aldus een aanwezige. Ze vonden dat er ruimte was om echt te luisteren naar wat werd ingebracht. Maar hopen wel echt dat er ook daadwerkelijk iets gebeurd met de inbreng.

De opbrengsten 

In totaal zijn ongeveer 30 knelpunten besproken. Bent u benieuwd naar alle resultaten? Die vindt u in de bijlage
De opbrengsten zijn onderverdeeld in:
- Alle oorzaken die door de aanwezigen genoemd of opgeschreven zijn;
- Alle oplossingen die door de aanwezigen genoemd of opgeschreven zijn;
- Oplossingen die verder besproken zijn.

Nu al een eerste effect voor Groenlo
In april werd het eerste effect van het verkeersonderzoek en het daarbij horende participatietraject al duidelijk. In dit geval voor Groenlo, waar overlast werd ervaren door vrachtverkeer. Onder andere van de dagelijkse 20
vrachtwagens van Friesland Campina. In een gesprek met de vervoerder van Friesland Campina, Transport Groep Gelderland, gaven zij aan dat hun chauffeurs geen reden hebben om door Groenlo heen te rijden. En dat zij hun
chauffeurs gelijk hebben geïnstrueerd dit niet meer te doen. Mocht u nu toch nog een Friesland Campina vrachtwagen zien rijden. Geef dan de plek en tijd waarop u de vrachtwagen zag door aan de gemeente. De
gemeente geeft dit door aan Transport Groep Gelderland, zodat zij de chauffeur daarop kunnen aanspreken. Een mooie eerste win!
 

Het vervolg
De opbrengsten van de enquête én de bijeenkomsten draagt Bureau Stroom over aan gemeente Oost Gelre. De gemeente kijkt vervolgens welke oplossingen gerealiseerd zouden kunnen worden en welke niet. Dat komt
uiteindelijk samen in een raadsvoorstel. Op dit raadsvoorstel kan nog worden ingesproken. Daarna worden de verkeersbesluiten vastgesteld.

 

on 14 december 2021

Jaarlijks spreekt Dorpsbelangen Harreveld meerdere keren met het locatiemanager van de locatie Harreveld, Thomas de Roos. Thomas is van alle lopende zaken op de hoogte en weet wat er speelt in Harreveld.

Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats met Dorpsbelangen Harreveld, de gemeente Oost Gelre, politie en Horizon waar open met elkaar wordt gesproken over wat er de voorgaande periode heeft plaatsgevonden binnen Horizon en de locatie Harreveld en wat er staat te gebeuren. Vanaf 2021 zullen deze gesprekken halfjaarlijks plaatsvinden.

Mochten er zich zaken voordoen die Horizon aangaan, dan kan hiervoor contact worden opgenomen. Dit kan telefonisch via het centrale nummer van de locatie Harreveld (0544 – 394 444) of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Graag ontvangt Dorpsbelangen Harreveld een cc van deze mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

on 06 januari 2020
  • Duurzame energie

Enquete Energiek Harreveld

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl