on 12 april 2022

on 05 november 2021

In het Dorpshuis van Harreveld is op woensdagavond 27 oktober jl. een bewonersavond gehouden. Dorpsbelangen Harreveld heeft deze avond georganiseerd voor een nieuw Dorpsontwikkelingsplan. Het oude is al 10 jaar oud en bijna alles daarvan is gerealiseerd. 

 

Meer informatie:

https://www.elna.nl/nieuws/algemeen/387441/harreveld-denkt-graag-na-over-de-toekomst

on 18 december 2020
Wat hebben we toch een mooi dorp en buitengebied he! Iets waar we trots op kunnen zijn. Maar het kan altijd mooier en beter en daarom wordt er elke 10 jaar een nieuw dorpsplan gemaakt met ideeën van ons allemaal samen. Doel is Harreveld steeds mooier en leefbaarder te maken en dat dorpsontwikkelingsplan (DOP) mag nu weer gemaakt worden.
 
In maart hebben we via de nieuwsbrief van Dorpsbelang Harreveld gevraagd naar geïnteresseerden die mee wilden denken in dit plan via een Dorpswerkgroep (DWG). Na de aanmeldingen is deze groep aan de slag gegaan met de voorbereidingen.
 
Onder leiding van de procesbegeleiders H. Lensink en S. Wieringa werd op de eerste (kennismaking) bijeenkomst van de DWG op 11 maart 2020 onderstaand stappenplan afgesproken:
  • invulling DWG en taakverdeling;
  • Schouw: het bekijken van het dorp Harreveld door een “leefbaarheidsbril” door de leden van de DWG. Dit om het DNA en/of de identiteit van het dorp Harreveld vast te stellen;
  • Bewoners Harreveld inschakelen: vaststellen wat de bewoners van Harreveld belangrijk vinden middels individuele gesprekken en/of het organiseren van een “bewonersavond”;
  • Klankbordbijeenkomst(en): de thema’s (of aandachtsvelden) die in de schouw en vanuit de bewoners naar voren komen bespreken met mensen en/of instanties die nodig zijn voor de verwezenlijking van (delen van) die thema’s;
  • Conceptplan: het beschrijven wat we willen en hoe we dat willen bereiken;
  • Presentatie DOP: aan bewoners Harreveld en gemeentelijk- en/of provinciaal bestuur;
  • Samenstellen uitwerkgroepen: vaststellen wie doet wat.
 
De gemeente Oost Gelre, in de persoon van wethouder Jos Hoenderboom, gaf tijdens die eerste bijeenkomst te kennen dat de gemeente ondersteunend zal zijn bij de uitvoering van het uiteindelijk DOP. De houding van de gemeente zal daarbij zijn “Ja, tenzij…” en (dus) niet “Nee, mits...”, aldus Jos Hoenderboom.
 
De aftrap van de nieuwe werkgroep, de voorfase en de schouw hebben we inmiddels gehad. Maar door de Corona-beperkingen hebben we de volgende cruciale stap, het organiseren van een bewoners-avond waar u als inwoners ideeën in kunt brengen, nog niet kunnen uitvoeren. Om u toch te informeren over de voortgang én om u te vragen alvast uw ideeën in te brengen, hieronder een opsomming van de tot nu toe gekozen thema’s met daarbij de namen van de portefeuillehouders van die thema’s.
 
Graag ontvangen wij van u daarop aanvullingen, opmerkingen en ideeën! Hoe meer punten, hoe beter er een concrete top 20 van gemaakt kan worden voor de komende 5-10 jaar. Stuur uw ideeën naar het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Ragnhild Gierkink) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Trudy Kruisselbrink). Graag even in het onderwerp vermelden over welk thema het gaat.
 
 
De leden van de Dorpswerkgroep zijn:
 
Manon Hulshof; Sanne Hartjes; Remco Kampshof; Sjoerd Stoverink; Lonneke Hartjes; Ragnhild Gierkink; Vonne Beernink; Mike Kuiperij; Trudy Kruisselbrink; Ron Rosendaal en Walter Wolters.
De procesbegeleiders zijn Herman Lensink en Siert Wieringa

Thema's en Portefeuillehouders:
 
Wonen, innovatie woonvormen : Remco Kampshof en Sjoerd Stoverink
Verkeer en verkeersveiligheid : Walter Wolters en Mike Kuiperij
Economische bedrijvigheid : Lonneke Hartjes en Ragnhild Gierkink
Toerisme : Ragnhild Gierkink en Lonneke Hartjes
Leefbaarheid : Trudy Kruisselbrink en Manon Hulshof
Duurzaamheid, natuur en milieu : Walter Wolters en Mike Kuiperij
Ontwikkeling buitengebied : Walter Wolters en Mike Kuiperij
Functie van het dorpshuis  : Vonne Beernink en Ron Rosendaal
Verenigingen, activiteiten, evenementen : Sjoerd Stoverink en Remco Kampshof
Sociale samenhang  : Sanne Hartjes
Ontmoetingsplekken (dorpshuis, plein) : Vonne Beernink en Ron Rosendaal
Dorpsinrichting : Lonneke Hartjes en Ragnhild Gierkink
Voorzieningen (ouderen en jongeren) : Vonne Beernink en Ron Rosendaal
Portefeuillehouders

 

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl