on 13 november 2023

Naar aanleiding van een door Dorpsbelangen Harreveld georganiseerde brainstormavond werd duidelijk dat de bewoners van Harreveld een samenvoeging van de accommodaties ’t Hach en ’t Kempen als wens hebben. In 2015 vonden daarom de eerste gesprekken plaats tussen Dorpsbelangen Harreveld en de besturen van dorpshuis ’t Kempken en Omnivereniging KSH. In 2017 hebben de voorzitters van Dorpsbelangen Harreveld, dorpshuis ’t Kempken en Omnivereniging KSH een intentieovereenkomst getekend en in 2018 een toekomstvisie opgesteld en deze aan de wethouder van gemeente Oost Gelre overhandigd.
Door omstandigheden is de voortgang vertraagd en is er in samenwerking met gemeente Oost Gelre besloten om een extern bureau (Treem) in te schakelen voor de voortgang van het proces om de samenvoeging van de accommodaties al dan niet tot stand te laten komen.

Om het schrijven te vereenvoudigen zal de samenwerking van Treem,  Dorpsbelangen Harreveld, dorpshuis ’t Kempken en Omnivereniging KSH beschreven worden als: TVH

on 06 november 2023

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl