Welkom op de site van Dorpsbelangen Harreveld!

Nieuws

Uitnodiging algemene vergadering Dorpsbelangen Harreveld

24. 06. 06

Aan alle contactpersonen van Dorpsbelangen Harreveld en alle inwoners. 

 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de zestiende algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Harreveld. Iedereen is van harte welkom op deze vergadering en wij hopen u in grote getale te zien.

 

Agenda  16e  “Algemene vergadering Dorpsbelangen Harreveld”

Maandag 17 juni 2024, aanvang 20.00 uur,

In het dorpshuis ’t Kempken.

 

                                                                            1.      Opening /welkomstwoord. 

                                                                            2.      Vaststellen agenda.                                                                              

                                                                            3.      Notulen 15e algemene ledenvergadering 29 november 2023.             

                                                                            4.      Mededelingen.                                                                                       

                                                                            5.      Horizon

                                                                            6.      Financiën

                                                                            7.      Commissies en werkgroepen.                                                              

                                                                            8.      Pauze

                                                                            9.      Kerkstraat

                                                                            10.  Bestuursverkiezingen

                                                                            11.  Stand van zaken TVH

                                                                            12.  Wonen                                       

                                                                            13.  Rondvraag.

                                                                            14.  Sluiting. 

 De contactpersonen voor de verenigingen hebben de mogelijkheid om lopende zaken, aandachtspunten en nieuwe ontwikkelingen naar voren te brengen. Wilt u hier gebruik van maken, maximaal 5-10  minuten, dan dit graag vooraf per mail kenbaar maken i.v.m. de planning van deze avond.

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl