Nieuwsbrief 222
1-4-2022
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 352 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-4-2022 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
1-4-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
4-4-2022 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
15-4-2022 15:00 Kruisweg viering
15-4-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
17-4-2022 10:30 Pasen viering
20-4-2022 20:00 DBH halfjaarlijkse vergadering

Dorpsplan Harreveld

De laatste puntjes op de i 

Na een zeer geslaagde bewonersavond zijn alle uitdagingen, meningen, ideeën uitgewerkt en nader toegelicht in het uiteindelijke dorpsplan. Momenteel wordt de laatste hand aan het plan gelegd, zodat het er qua tekst en uiterlijk tiptop eruit gaat zien! Op 20 april as., tijdens de jaarlijkse vergadering van Dorpsbelangen Harreveld, zal het volledige Dorpsplan gepresenteerd worden. Alle belangrijke aandachtspunten, die door Harrevelders zelf zijn aangekaart, zijn uitgewerkt. De huidige situatie, de wensen, het uiteindelijke doel om naartoe te gaan, maar ook eventuele actiepunten en maatregelen waardoor we dit doel kunnen behalen zijn in kaart gebracht. Graag zien we jullie op 20 april, vanuit daar bouwen we verder aan ons Harreveld. Daarmee is het zaak om met z’n allen de schouders eronder te zetten om de gestelde doelen werkelijkheid te maken! 

“Niks heanig an, Harreveld: wi-j mot dr’an

Beste inwoners van Harreveld

Wij organiseren met de kinderen van groep 7/8 van de Canisiusschool een markt we gaan geld ophalen voor Oekraïne.

Er staan verschillende kraampjes met veel leuke dingen en drinken met wat lekkers.

Je kunt ook lege flessen meenemen die zamelen we ook in.

Er zijn ook leuke activiteiten. Zoals blik gooien en nog veel meer!

Het is op dinsdag 5 April van 13:00 tot 15:00 

Tip: het is voor school bij de grote ingang!

Hopelijk zien we je dan!

Groetjes de jongens en meiden van groep 7/8!

Geschreven door: Anne, Malou en Lobke