Welkom op de site van Dorpsbelangen Harreveld!

Nieuws

Bestuur

15. 08. 12
       
 
Logo DBH 200x165
  BESTUURLIJKE TAKEN- EN PROJECTVERDELING
   
   
   
   
   
   
       
  Omschrijving   Daar onder te verstaan;
1 infrastructuur en veiligheid   verkeer en wegen
a Engelien   waterwegen
b Rob   politie
c     openbare orde
      overheden (gemeente-provincie)
      overige gemeentelijke dbo's
      leefbaarheidsvisie kleine kernen (up to date houden en bewaken)
      dorpsplannen Harreveld specifiek
      Horizon
       
2 jeugd, zorg, sport en welzijn   basisschool
a Francis   Heel Harreveld incl. teenager activiteiten
b Engelien   WMO incl. vrijwilligers
c Trudy   verenigingen
      evenementen leefbaarheid e.d.
       
3 woon en leefomgeving   SV Harreveld
a Edwin   woonbehoefte onderzoek
b Rob   samenvoegen 't Hach en 't Kempken
c     huurwoningen ProWonen
       
4 groen en landschap   groengoed
a Eric   landbouw aangelegenheden
b Jos   kerkenpaden - fietspaden incl. vrijwilligers
c     vrijwilligers
      groen dorpsinrichting en aankleding dorpsentree
      kerstversiering
       
5 media en automatisering   website
a Björn   social media (Facebook - Instagram - Snapchat)
b Jos   beheer laptop, wachtwoorden en digitale uniforme uitingen
c     glasvezel
      buurt WhatsApp
      infoschermen
       
6 financiën   begroting
a Wouter   administratie
b Eric   facturatie en betalingen
c     kostenbewaking
      subsidies, ontwikkelingen volgen, mogelijkheden zoeken, aanvragen
      evenementen budgetteren
      kleine en grote initiatieven
       
7 secretariaat   vergaderagenda
a Francis   vergader verslagen
b Björn   dossier vorming
c     archiveren
      postafwikkeling
      email beheer
      "Welkom in Harreveld"
       
a-b-c per hoofdgroep minimaal 2 bestuursleden koppelen aan dit takenpakket

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl