Nieuwsbrief 223
15-4-2022
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 352 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 1-5-2022 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
15-4-2022 15:00 Kruisweg viering
15-4-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
17-4-2022 10:30 Pasen viering
19-4-2022 19:30 Uitnodiging inwoners Harreveld informatieavond Toekomst H. Agathakerk.
20-4-2022 20:00 DBH halfjaarlijkse vergadering
28-4-2022 12:00 Kom met etten
29-4-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis

Inloopkwartier DBH.

We willen jullie als inwoners van Harreveld erop attenderen dat er sinds lange tijd voor aanvang van onze maandelijkse vergadering op de woensdag een INLOOPKWARTIER is. Hier kunt u met uw vragen m.b.t. Harreveld terecht. De vergadering begint om 20:00u, dus u bent 15 min daarvoor van harte welkom. Er zullen dan 2 personen van bestuur aanwezig zijn om u verder te helpen. Agenda van de vergaderingen kun u vinden op onze site en in de algemene agenda

Bestuur Dorpsbelangen Harreveld

Scheidsrechterscursus HMC ‘17.

Afgelopen 3 maandagen werd er een opleiding verenigingsscheidsrechters veldvoetbal gehouden in de kantine van KSH in Harreveld.  Onder leiding van een enthousiaste cursusleider Ronald de Jong werden diverse spelregels onder de loep gehouden en dat leverde diverse discussies op. Zoals vaker het geval, iedereen weet alles over de spelregels, totdat men deze gepresenteerd krijgt. De in totaal 7 deelnemers over 3 weken werden dan ook bijgespijkerd, zodat men dit in de praktijk kan toepassen. Vanuit HMC ’17 waren Rick, Jesse, Mark, Joery, Sven en Richard de deelnemers en vanuit Longa ’30 was dit Lucca. Mooi was dan ook te zien dat er onder de deelnemers 2 jonge jongens, Jesse en Lucca, hun mannetje stonden, wat alleen maar goed is voor de toekomst. De opmerking van, ik had vaak commentaar op de leiding, dus ga ik zelf maar eens fluiten, was wel een heel toepasselijke voor deze opleiding. Het was een laagdrempelige opleiding waarbij een ontspannen sfeer hing. Op de laatste avond werd iedereen die zijn steentje had bijgedragen aan deze avonden bedankt en deelnemers succes gewenst in het leiden van een wedstrijd. Want na de theorie moet natuurlijk ook in de praktijk de kennis ten toon worden gespreid. Het aantal scheidsrechters is dun gezaaid, met deze opzet hopen we het probleem bij HMC ’17 op een goede manier het hoofd te bieden. Ook voor beginnende scheidsrechters bij Longa ’30 en overige verenigingen een mooie opstap naar veel voetbalplezier.

KBO Nieuws

Op 25 april is er weer een soos middag.
Op deze middag hebben we muziek.
Een duo uit Rheden komt voor ons optreden.
Aanvang 14.30 uur

Tot september zijn er geen soos middagen meer.

Wel gaan we deze zomer weer fietsen.
In juli fietsen we dan voor onze begrippen een hele dag.  Ca. 45 km

Nader bericht volgt t.z.t.

Dorpsplan Harreveld

De laatste puntjes op de i 

Na een zeer geslaagde bewonersavond zijn alle uitdagingen, meningen, ideeën uitgewerkt en nader toegelicht in het uiteindelijke dorpsplan. Momenteel wordt de laatste hand aan het plan gelegd, zodat het er qua tekst en uiterlijk tiptop eruit gaat zien! Op 20 april as., tijdens de jaarlijkse vergadering van Dorpsbelangen Harreveld, zal het volledige Dorpsplan gepresenteerd worden. Alle belangrijke aandachtspunten, die door Harrevelders zelf zijn aangekaart, zijn uitgewerkt. De huidige situatie, de wensen, het uiteindelijke doel om naartoe te gaan, maar ook eventuele actiepunten en maatregelen waardoor we dit doel kunnen behalen zijn in kaart gebracht. Graag zien we jullie op 20 april, vanuit daar bouwen we verder aan ons Harreveld. Daarmee is het zaak om met z’n allen de schouders eronder te zetten om de gestelde doelen werkelijkheid te maken! 

“Niks heanig an, Harreveld: wi-j mot dr’an