Nieuwsbrief 221
15-3-2022
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 352 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 1-4-2022 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
18-3-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
27-3-2022 09:30 Woord - Gebed viering
31-3-2022 12:00 Kom met etten
1-4-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
4-4-2022 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
15-4-2022 15:00 Kruisweg viering

Kruisweg HaZiMa op Goede Vrijdag en W&G-viering op Paaszondag

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag 15 april 2022 wordt, mits voldoende goed weer, om 15:00 uur de Kruisweg gehouden bij de prachtige statiemuur op het kerkhof achter de St. Agathakerk in Harreveld. Volgend op de grote eerdere successen, zal deze wederom gezamenlijk verzorgd worden door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde. Het lijdensverhaal van Christus wordt, in woord en gezang, tot leven gebracht door voorganger, lectoren, acolieten en koorzangers uit de drie dorpen.
De Kruisweg biedt, op beeldende wijze, een nabootsing van de lijdensweg die Jezus heeft ondergaan vanaf het gerechtsgebouw tot aan Zijn begrafenis. Veertien kruiswegstaties verbeelden aldus de belangrijkste gebeurtenissen van die lijdensweg. Bij iedere statie staan we stil bij het lijden van Christus, plaatsen het verhaal in deze tijd, en denken aan hen die zich op dit moment in soortgelijke situaties bevinden. We bidden voor alle mensen die momenteel een eigen kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van leed in onze wereld van vandaag.
De kruiswegstaties in Harreveld zijn, voor zover bekend, oorspronkelijk rond 1700 vervaardigd en stonden in een Duitse kerk. Bijna twee eeuwen later zijn de beeldwerken naar Harreveld overgebracht en in 1893 dienst gaan doen in de toen gebouwde kapel van het voormalige kasteel (later internaat). Na een grondige restauratie staan ze sinds zomer 2016 in de, speciaal hiervoor gebouwde, statiemuur op het kerkhof van Harreveld en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.
Het Meester Nijsplein, naast de kerk, biedt ruime parkeergelegenheid. De Kruisweg is goed begaanbaar per rollator en er wordt gezorgd voor enkele zitplaatsen. Bij regen wijken we uit naar de bijzondere wand-geschilderde Kruisweg in de St. Agathakerk.
Paaszondag
Op zondag 17 april 2022 wordt er ter gelegenheid van het hoogfeest van Pasen om 10.30 uur een woord- en gebedsviering gehouden.
Pasen is de belangrijkste feestdag in ons katholieke geloof. Nadat Jezus op Goede Vrijdag is gestorven, vieren we met Pasen de opstanding van Jezus uit de dood.
Vroeger was Pasen ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter opraakten. Pasen als het feest van nieuw leven, de dood voorbij. Het thema van de viering luidt: Leven in Uw licht.
U bent welkom
We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere Kruisweg op Goede Vrijdag alsook de viering van Woord en Gebed op Paaszondag. Na afloop is er gelegenheid elkaar nader te ontmoeten met koffie / thee in de fraai onderhouden pastorietuin (bij goed weer; anders in de kerk).

Mededeling Feestcomité

We gaan er van uit dat we dit jaar weer een mooi Pinksterfestijn kunnen organiseren van zaterdag 4 t/m maandag 6 juni. Er zal dit jaar wederom een alternatieve kraam zijn tijdens het Pinksterfestijn. Verenigingen die hiervoor geïnteresseerd zijn kunnen zich voor 22 maart 2022 aanmelden via: feestcomiteharreveld@gmail.com

Groeten Feestcomité Harreveld