Nieuwsbrief 220
1-3-2022
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 352 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-3-2022 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
4-3-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
7-3-2022 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
18-3-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
27-3-2022 09:30 Woord - Gebed viering
31-3-2022 12:00 Kom met etten
1-4-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis

KBO Nieuws

7 Maart Isabelle mode  modeshow in het dorpshuis  aanvang 14.00 uur tot ca. 16.00 uur

14 maart .  Jaarvergadering met aansluitend bingo.   14.30 uur


We hebben nu ook een eigen website .

www.kbogelderland afdeling harreveld.


Het telefoonnr. Van de arts voor de rijbewijs keuring is gewijzigd .
Dit is nu :  0638967875

De keuring  wordt gehouden in : de Borch in Varsseveld  elke zaterdag morgen .

Meebrengen  :  identiteitskaart  ,  gezondheidsverklaring  ,   en   25 euro   gepast .

Mededeling Feestcomité

We gaan er van uit dat we dit jaar weer een mooi Pinksterfestijn kunnen organiseren van zaterdag 4 t/m maandag 6 juni. Er zal dit jaar wederom een alternatieve kraam zijn tijdens het Pinksterfestijn. Verenigingen die hiervoor geïnteresseerd zijn kunnen zich voor 22 maart 2022 aanmelden via: feestcomiteharreveld@gmail.com

Groeten Feestcomité Harreveld

Gemeente Oost Gelre

De gemeente Oostgelre stelt voor mensen met een kleinere beurs gratis testen en gratis mondmaskers beschikbaar. Voor Harreveld zijn deze af te halen bij het Dorpshuis op werkdagen tussen 19.00 en 21.00 uur.