Nieuwsbrief 234
1-10-2022
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 352 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 1-10-2022 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
3-10-2022 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
7-10-2022 20:00 Kaartavond Café de Boer
14-10-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis 't Kempken
21-10-2022 20:00 Kaartavond Café de Boer
27-10-2022 12:00 Kom met etten
28-10-2022 20:00 Toneeluitvoering Hervelo
28-10-2022 20:00 Kruisjassen Dorpshuis 't Kempken
29-10-2022 14:30 Matinee toneelvereniging Hervelo
29-10-2022 20:00 Toneeluitvoering Hervelo

N18 - kruising Zieuwentseweg - Richterslaan

Binnenkort gaat het project N18 - kruisingen Zieuwentseweg - Richterslaan een nieuwe fase in. Nadat vorig jaar het bestemmingsplan is vastgesteld zijn er onlangs drie aannemers geselecteerd voor de uitvoering. De werkzaamheden starten binnenkort en duren tot eind juni 2023. We organiseren een inloopbijeenkomst in november, waarvoor we u van harte uitnodigen.
In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

KBO Nieuws

De volgende soosmiddag is op 10 oktober

24 oktober is nog niet bekend , komt later in de nieuwsbrief.

07 november komt de accordeongroep uit Varsseveld.

Op 21 november komt Noëlle  Mebius  uitleg geven over het reilen en zeilen bij Careaz .

05 december  bingo.

19 december Kerstviering  , deze  begint om  14.00 uur

Geef dit ook even door aan diegene die geen nieuwsbrief ontvangen. B.v.  opa of oma.

Ledenwerving .

De KBO Harreveld wil haar leden bestand graag op peil houden.
Iedereen boven de 55 jaar kan en mag al lid worden , ook al is het steunend lid .

Binnenkort gaan wij , KBO Harreveld  dan ook een inschrijfformulier verspreiden .

Wij hebben nu 165 leden .  De subsidie die wij ontvangen van de gemeente is afhankelijk van het aantal leden.
Het lidmaatschap is  25 euro  per jaar.   Vanaf  maart gaat het nieuwe lidmaatschap in

Informatie is ook te vinden  op de website van KBO Harreveld .

Signaleren van armoede en/of andere ondersteuningswensen

Vanuit overleg WMO kleine kernen willen we onderstaande met jullie delen.

Graag willen wij jullie verzoeken om inwoners naar ons door te verwijzen als jullie armoede en/of andere ondersteuningsvragen signaleren.

In deze bizarre tijd, willen wij graag dat er oog voor elkaar is en signaleren bespreekbaar worden gemaakt.

Jullie kunnen ons omtrent ondersteuningsvragen op allerlei levensgebieden bereiken via: clientondersteuning@oostgelre.nl

Situaties en vragen rondom financien en/of armoede via: vroegsignalering@oostgelre.nl

Tevens mogen inwoners ons uiteraard zelf ook mailen!

Vrienden Schiet Toernooi 2022

Schietvereniging ’t Gouden Oog organiseert ook dit jaar weer het
Vrienden Schiet Toernooi. Dit zal plaatsvinden op donderdag 10, vrijdag
11 en zaterdag 12 november, op de elektronische schietbanen van ‘t
Gouden Oog.

Iedereen wordt uitgenodigd om met 1 of meerdere teams van 4 personen een
serie kaarten te komen schieten. Ook zijn er verschillende
attractiebanen beschikbaar waarop geschoten kan worden en daarnaast kan
er natuurlijk ook nog worden nageborreld.

Locatie:
Schietbanen ‘t Gouden Oog / Dorpshuis ´t Kempken, Ursulastraat 2, Harreveld.
De schietbanen zijn open vanaf 19.30 uur.

Informatie en inschrijving zie de website van 't Gouden Oog.

https://goudenoog.harreveld.nl

 

Gemeente Oost Gelre

De stuurgroep van het beweeg- en sportakkoord Oost Gelre (Heel Oost Gelre Beweegt) stelt een tijdelijke subsidieregeling beschikbaar. Het doel van deze regeling is het ondersteunen van sportaanbieders en het stimuleren van de algemene gezondheid door middel van sport- en beweeg activiteiten in de gemeente Oost Gelre.

Meer informatie (onder andere over de voorwaarden) is te lezen via de website van het lokaal beweeg- en sportakkoord.
Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 31 oktober. Per project is er maximaal € 2000,-- beschikbaar.