Nieuwsbrief 216
1-1-2022
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 352 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-1-2022 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
Het kan zijn dat sommige activiteiten door de maatregelen andere tijden hebben of niet doorgaan.
     
     
     
     
     
     

KBO Nieuws

De KBO activiteiten zijn tot nader bericht , en als het Dorpshuis weer opengaat , verplaatst .

Alle leden en niet leden een gelukkig Nieuwjaar  gewenst.

Gemeente Oost Gelre

De gemeenteraad heeft nieuw beleid vastgesteld voor woningsplitsingen. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor het splitsen van woningen in het buitengebied. Woningsplitsen is een nuttige manier om de woningvoorraad uit te breiden en het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag. Daarbij gaat het om het vergroten van het aanbod levensloopbestendige woningen en betaalbaardere woningen in het buitengebied.

Ben je huiseigenaar en heb je interesse in het splitsen van je woning naar 2 woningen? Dan kun je tot en met 31 januari 2022 een principeverzoek doen via ro@oostgelre.nl.