Nieuwsbrief 176
1-5-2020
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 363 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-5-2020 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
9-5-2020 19:00 Eucharistieviering voorganger; Pastor R. den Hartog koor
28-5-2020 12:00 Kom met etten
30-5-2020 10:30 Pinksterviering openlucht? voorganger C. Roetgerink St. Agatha
1-6-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
11-6-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
25-6-2020 12:00 Kom met etten
6-7-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
15-7-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
30-7-2020 12:00 Kom met etten

KBO Nieuws

Vanwege de Corona zijn alle activiteiten van de KBO voor onbepaalde tijd stopgezet.
Nu alles nog zo onzeker is , hebben we samen met de “Zonnebloem” besloten om dit jaar geen uitstapje te organiseren .
Busvervoer, evenementen , musea , het is nog maar de vraag of dat mogelijk is .
Jammer maar helaas .
Verder zijn er enkele leden jarig in deze tijd . Een bezoekje is niet mogelijk nu , maar dit wordt ingehaald. We vergeten het niet.
Toch wensen we jullie allemaal een mooie zomer , en hopelijk tot ziens in september .


Het bestuur van de KBO / PCOB.

Oost Gelre

Beste verenigingen,

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Ook in Oost Gelre wil de jeugd vast weer graag bewegen. Ik denk dat we dat met elkaar op een verantwoorde manier kunnen organiseren. Maar dat vraagt wel het nodige om dat te organiseren binnen de ruimte die de maatregelen bieden. In deze mail wil ik jullie graag uitnodigen om samen met ons het sporten voor jongeren te faciliteren.

Allereerst deel ik met jullie de maatregelen die het gemeentelijk beleidsteam vandaag heeft vastgesteld op basis van het landelijk beleid

 • Het gaat om sporten op buiten-sportaccommodaties, dus geen sporthal of overdekt zwembad;
 • Het georganiseerd sporten in de openbare ruimte (bijv. parken) is niet toegestaan;
 • Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt de anderhalve meter maatregel niet;
 • Voor de jeugd van 13 t/m 18 geldt de anderhalve meter maatregel wel;
 • Alleen trainingen zijn toegestaan, dus geen wedstrijden, competities of toernooien;
 • Het moeten georganiseerde trainingen onder begeleiding zijn;
 • Sportactiviteiten moeten ook toegankelijk zijn voor niet-leden;
 • Kleedkamers en kantines blijven dicht, dus thuis douchen;
 • Geen ouders langs de lijn;
 • De maatregelen van het RIVM zijn van toepassing (o.a. hygiëne).

Onze vragen aan jullie
 1. Welke mogelijkheden zien jullie om met ingang van 29 april het sporten voor leden en niet-leden te faciliteren voor de jongeren in de twee doelgroepen (t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar)
 2. Als jullie sport in een binnen-accommodatie beoefent wordt, welke mogelijkheden zien jullie om in samenwerking met verenigingen met een buitensportaccommodatie een aanbod voor de doelgroepen te organiseren
 3. Hoe waarborgen jullie de naleving van de maatregelen zoals het RIVM die heeft afgekondigd.
 4. Welke consequenties voorzien jullie voor je vereniging bij het faciliteren van sport voor leden en niet-leden.

Samen optrekken
Wij vragen veel van jullie, maar jullie staan er niet alleen voor. Wij willen met jullie meedenken en waar mogelijk ondersteunen. Graag ontvangen wij van jullie een antwoordmail met het antwoord op bovenstaande vragen. Uiteraard respecteren wij het als jullie besluiten de sport voor jongeren niet te willen of kunnen faciliteren, ook dat horen wij dan graag.

Communicatie
We zullen op onze website en via social media ook op hoofdlijnen melden dat we deze vragen bij jullie hebben neergelegd. Daarmee informeren we onze inwoners dat het onderwerp aandacht heeft en vooral binnen welke kaders we het sporten voor jongeren samen met jullie willen faciliteren.
Op basis van jullie reacties op deze mail zullen we de communicatie verder vorm geven. Ik hoop en verwacht dat we dan samen uiterlijk 28 april het aanbod aan sportmogelijkheden kenbaar kunnen maken aan onze jongeren.

Als er vragen en / of opmerkingen zijn laat het dan weten
Bel naar 06 2285 6845 of mail naar m.krabbenborg@oostgelre.nl.

Met vriendelijke groeten, mede namens wethouder sport Bart Porskamp

Michiel Krabbenborg
Beleidsmedewerker Sport

Dodenherdenking

Graag informeren wij jullie hieronder over deze bijzondere Dodenherdenking en we zouden het op prijs stellen als jullie dit zo veel mogelijk willen promoten bij de inwoners van jullie kernen.

De uitzending begint met de toespraak van de burgemeester voor alle inwoners van Oost Gelre, waaraan ook de wethouders een bijdrage leveren.
Daarna worden beelden vertoond van de namen die bij het monument aan de Dijkstraat staan. Allen mensen uit de toenmalige gemeente die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog. Daaronder soldaten die sneuvelden op de Grebbeberg en mensen die in kampen in Nederland of Duitsland zijn gefusilleerd of overleden. Ook Joodse mensen die ook in kampen zijn overleden. Tevens twee mensen die in de oorlog in Indië werkten, in een kamp zijn gekomen en daar zijn overleden. Hun foto, naam, leeftijd en de wijze waarop ze gestorven waren worden getoond met op de achtergrond het toepasselijke Hymn to the Fallen.

Marianum levert een bijdrage over oude straatnamen met daarop namen van mensen die vanwege hun activiteiten of gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog een straatnaam kregen. Dat zijn mensen die in de oorlog al zijn overleden of verzetsmensen die later zijn overleden.
De Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvooorde heeft een samenvatting gemaakt van een achttal interviews die in 1992 zijn gemaakt met mensen uit het verzet die toen nog leefden uit diverse kernen, te weten Hendrik Wieggers, Joop Kruip, Tone Weelink, Henk Hulshof, Dora Knufing, Hendrik Leemreize, Hendrik Orriëns en Riek Hulshof. Kwalitatief niet de allerbeste beelden, ze komen van VHS, maar ze zijn nooit groots getoond, terwijl het juweeltjes zijn.
Tot slot wordt er aandacht besteed aan de Pilotenlijn, waarbij diverse gezinnen uit onze gemeente betrokken waren als tijdelijk onderduikadres. Helaas overleefde niet elke ontsnapte gevangene of piloot de weg naar de vrijheid.

Als muzikale omlijsting zijn twee zeer toepasselijke nummers uit Marianum Live toegevoegd. Nummers die oorspronkelijk gepland waren om gespeeld te worden door Harmonie St. Ceacilia en koor Noir. Met een mooie vertolking van Pie Jesu wordt de uitzending afgesloten.

In totaal zal de indrukwekkende video 55 minuten duren. Morgen beginnen we met de promotie van deze video via de ELNA/Groenlose Gids en social media. Vanaf vrijdag 1 mei besteed TV Slingeland iedere dag aandacht aan deze film in de rubriek Uitgelicht dat elke avond meermalen wordt herhaald. Te zien bij KPN/Telfort op kanaal 1400 en Ziggo op kanaal 36.
Op maandag 4 mei is de video na de Nationale Dodenherdenking vanaf 20.30 uur onder andere te zien via de website van de Groenlose Gids en ELNA, tevens via de TV-kanalen van de Johanneskerk en Sint Bonifatiuskerk. De uitzending kan daarna nog vaker bekeken worden.
Aan de zorgcentra in onze gemeente hebben we voor de mensen die niet in staat zijn deze uitzending te volgen een stick beschikbaar gesteld, zodat zij met hulp van medewerkers ook kunnen kijken.