Nieuwsbrief 175
15-4-2020
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 363 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 1-5-2020 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
17-4-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
24-4-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
26-4-2020 09:30 9.30 uur Eucharistieviering voorganger; Pastor R. den Hartog koor
30-4-2020 12:00 Kom met etten
4-5-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
9-5-2020 19:00 Eucharistieviering voorganger; Pastor R. den Hartog koor
13-5-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
28-5-2020 12:00 Kom met etten
30-5-2020 10:30 Pinksterviering openlucht? voorganger C. Roetgerink St. Agatha
1-6-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
11-6-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
25-6-2020 12:00 Kom met etten
6-7-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
15-7-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld

Zonnebloem

Uitstel Activiteiten en bezoek.
Helaas moeten we voorlopig alle activiteiten en ziekenbezoeken uitstellen.
De corona heeft ons allen in zijn greep.
Als het weer mogelijk is zullen we alles zo snel mogelijk opstarten.
We wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd.
En houd u aan de voorgeschreven regels.
Samen komen we hier door.

Zonnebloem afdeling Harreveld

Update uitwerking woonvisie kleine kernen

Als college brengen wij u via deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de laat-
ste ontwikkelingen ten aanzien van bouwen in de kleine kernen. Dat doen we in

de wetenschap dat het bijzondere tijden zijn.

Verder lezen...

Het nieuwe welkomstboekje is uit!!!

Het welkomstboekje bedoeld voor "nieuwe" Harrevelders heeft een update gehad.

Dit boekje bevat onder andere informatie over de verenigingen, verwijzingen naar hun websites, oude gebruiken en tradities, etc.
Voor velen onder u, bekende informatie.
Het is dan ook de bedoeling dat dit boekje overhandigt wordt aan
“nieuwe” inwoners.

De digitale versie van dit boekje is te vinden op db.harreveld.nl
Om het boekje enigszins tijdloos te houden hebben we ervoor gekozen om de informatie zoveel mogelijk algemeen te houden.
Doordat contactpersonen en telefoonnummers vaak veranderen wordt er regelmatig verwezen naar een website of emailadres.
We hopen dat door uw medewerking en dit boekje nieuwe inwoners zich snel thuis voelen en wegwijs weten in ons mooie dorp Harreveld.

We willen Malou Hulshof bedanken voor het updaten van het boekje.