Nieuwsbrief 171
15-2-2020
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 362 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 1-3-2020 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
19-2-2020 10:00 Bezoek aan Peuterspeelzaal
20-2-2020 18:30 Ziekenbezoek
21-2-2020 11:30 Carnaval op de Basisschool
21-2-2020 19:00 Carnavalsviering, voorganger Dhr. H. Weikamp
21-2-2020 19:00 Carnavalsviering
21-2-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
21-2-2020 20:00 50+ Avond
22-2-2020 13:00 Rondgang langs de Wijken
22-2-2020 20:00 Teenage Party
23-2-2020 13:30 Carnavalsoptocht
23-2-2020 18:00 Prijsuitreiking
24-2-2020 15:11 Spätshoppen
27-2-2020 12:00 Kom met etten
28-2-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
2-3-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
4-3-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
6-3-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
13-3-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis

KBO Nieuws

Op maandag 2 maart is er weer de bekende 2 jaarlijkse modeshow.


U hoeft niet speciaal lid te zijn.
Van harte welkom, een kop koffie of thee is gratis.

Op 16 maart is weer de jaarvergadering.  Aanvang 14.30 uur. 
Niet te verwarren met de vergadering van het dorpshuis, die is ‘s avonds.

Oproep aan alle inwoners van Harreveld!

Het actuele dorpsplan loopt nog tot en met eind 2020. Dit betekent dus dat we nu toe zijn aan een actualisering van dit plan met daarin een nieuwe toekomstvisie voor ons dorp.

Een goede toekomstvisie helpt mee aan de leefbaarheid en vitaliteit in ons dorp.

Wij als dorpsbelangen Harreveld nemen hierin het initiatief en willen dit verder graag samen met jullie als inwoners van Harreveld gaan vormgeven en met ondersteuning van het DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) Gelderland.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken en eventueel plaats te nemen in de werkgroep? Of wil je nog wat meer informatie hierover? Stuur ons dan een bericht!

db@harreveld.nl