Nieuwsbrief 170
1-2-2020
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 362 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-2-2020 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
3-2-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
7-2-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
9-2-2020 09:30 Eucharistieviering, voorganger Pastor R. den Hartog
12-2-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
14-2-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
19-2-2020 10:00 Bezoek aan Peuterspeelzaal
20-2-2020 18:30 Ziekenbezoek
21-2-2020 11:30 Carnaval op de Basisschool
21-2-2020 19:00 Carnavalsviering, voorganger Dhr. H. Weikamp
21-2-2020 19:00 Carnavalsviering
21-2-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
21-2-2020 20:00 50+ Avond
22-2-2020 13:00 Rondgang langs de Wijken
22-2-2020 20:00 Teenage Party
23-2-2020 13:30 Carnavalsoptocht
23-2-2020 18:00 Prijsuitreiking
24-2-2020 15:11 Spätshoppen
27-2-2020 12:00 Kom met etten

Harreveld’ een Kern met Pit!

Zaterdag 18 januari hebben wij met 6 andere projecten gestreden om ons project "fietscrossbaan Harreveld" als winnaar van Gelderland uit de bus te laten komen.

We hebben een cheque en een bord met het Kern met Pit logo mogen ontvangen. Dankzij Kern met Pit hebben we de fietscrossbaan binnen een jaar gerealiseerd. Dit was nooit gelukt zonder de hulp van alle Harreveldse kinderen, vrijwilligers en sponsoren.

We willen iedereen bedanken voor het uitbrengen van al jullie stemmen!

Met vriendelijke groet,
Linda Buijing en Rianne Wopereis

Oproep aan alle inwoners van Harreveld!

Het actuele dorpsplan loopt nog tot en met eind 2020. Dit betekent dus dat we nu toe zijn aan een actualisering van dit plan met daarin een nieuwe toekomstvisie voor ons dorp.

Een goede toekomstvisie helpt mee aan de leefbaarheid en vitaliteit in ons dorp.

Wij als dorpsbelangen Harreveld nemen hierin het initiatief en willen dit verder graag samen met jullie als inwoners van Harreveld gaan vormgeven en met ondersteuning van het DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) Gelderland.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken en eventueel plaats te nemen in de werkgroep? Of wil je nog wat meer informatie hierover? Stuur ons dan een bericht!

db@harreveld.nl

 

De nieuwe Zandbietersvlag is gepresenteerd aan het begin van het carnavalsseizoen op de jaarlijkse Pronkzitting. Met deze vlag willen we ervoor zorgen dat bij het hele dorp de vlag uit kan met Carnaval!

Deze vlag is bij ons voor €10,- te bestellen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar vlag@zandbieters.nl met daarin duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal vlaggen.
Vervolgens ontvangt u een e-mail of berichtje met een betaalverzoek om de vlag(gen) te betalen. Zodra uw betaling is ontvangen, staat de bestelling genoteerd en wordt deze in de eerste of tweede week van februari aan huis bezorgt door één van onze leden.

Mocht u niet de beschikking hebben over een e-mail adres of niet kunnen betalen d.m.v een betaalverzoek dan kunt u contact opnemen met Bram Toebes, Lindeboomweg 26 (06 - 300 344 28)

(De afmeting van de vlag is 100 x 150 cm.)