Nieuwsbrief 168
1-1-2020
DBH Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt al door 361 abonnees ontvangen.

Beste {tag:name},

Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-1-2020 aanleveren op db@harreveld.nl

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
3-1-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
6-1-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
8-1-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
10-1-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
11-1-2020 19:00 Eucharistieviering, voorganger Pastor R. den Hartog
17-1-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
18-1-2020 09:30 Marathon kaarten Café De Boer
24-1-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
26-1-2020 09:30 Woord-Communieviering, voorganger Mevr. M. Wessels
30-1-2020 12:00 Kom met etten
31-1-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
3-2-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
7-2-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
9-2-2020 09:30 Eucharistieviering, voorganger Pastor R. den Hartog
12-2-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
14-2-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
21-2-2020 19:00 Carnavalsviering, voorganger Dhr. H. Weikamp
21-2-2020 20:00 Kaartavond café de Boer

De nieuwe Zandbietersvlag is gepresenteerd aan het begin van het carnavalsseizoen op de jaarlijkse Pronkzitting. Met deze vlag willen we ervoor zorgen dat bij het hele dorp de vlag uit kan met Carnaval!

Deze vlag is bij ons voor €10,- te bestellen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar vlag@zandbieters.nl met daarin duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal vlaggen.
Vervolgens ontvangt u een e-mail of berichtje met een betaalverzoek om de vlag(gen) te betalen. Zodra uw betaling is ontvangen, staat de bestelling genoteerd en wordt deze in de eerste of tweede week van februari aan huis bezorgt door één van onze leden.

Mocht u niet de beschikking hebben over een e-mail adres of niet kunnen betalen d.m.v een betaalverzoek dan kunt u contact opnemen met Bram Toebes, Lindeboomweg 26 (06 - 300 344 28)

(De afmeting van de vlag is 100 x 150 cm.)