Nieuwsbrief 160 - 1-9-2019

 
 
 

Beste {tag:name},

Deze nieuwsbrief wordt al door 343 abonnees ontvangen.


Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

 

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-9-2019 aanleveren op db@harreveld.nl


{tag:share name=facebook} {tag:share name=linkedin} {tag:share name=twitter}

Kent u iemand die de nieuwsbrief ook wilt ontvangen? U kunt ze inschrijven op db.harreveld.nl.

 

Voor mensen zonder E-mailadres kunt u de nieuwsbrief via onderstaande link uitprinten.

Printvriendelijke versie

 

Heeft u foto's die u graag op de infoschermen zou willen zien? Mail deze dan naar: infoscherm@harreveld.nl

 
 
 

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
2-9-2019 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
5-9-2019 00:00 Plakweekend corsogroep witte brug
8-9-2019 00:00 Bloemencorso Lichtenvoorde
12-9-2019 00:00 Dorpshuis `t Kempken Soos Eucharistieviering met ziekenzalving, voorganger Pastoor H. de Jong
12-9-2019 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
13-9-2019 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
15-9-2019 09:30 Woord en Communieviering, voorganger Mevr. M. van Uem, na de viering koffie.
20-9-2019 20:00 Kaartavond café de Boer
21-9-2019 00:00 Wagenbouwersfeest Corsogroep Witte Brug
26-9-2019 12:00 Kom met etten
27-9-2019 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
28-9-2019 19:00 Eucharistieviering, voorganger Pastoor H. de Jong
4-10-2019 20:00 Kaartavond café de Boer
7-10-2019 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
8-10-2019 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
11-10-2019 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
18-10-2019 20:00 Kaartavond café de Boer
25-10-2019 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
 
 
 
 
KBO Nieuws 

 

Donderdag 5 september gaan we weer fietsen .
Om 14 . 00 uur bij het dorpshuis.
Het beloofd goed weer te worden.
We hopen op een goede opkomst .


Stemmen


Iedereen die voor 1 augustus 2019 lid is van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en 12 jaar of ouder is, mag van 5 september tot en met 19 september 2019 stemmen. Ieder lid krijgt vijf stemmen die hij/zij mag verdelen onder verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal twee stemmen op één vereniging uitgebracht worden en alle vijf de stemmen moeten verdeeld worden. Eind augustus ontvangen alle leden van de bank een stemkaart met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule.

De KBO doet ook mee , dus alle leden van de KBO laat uw stem niet verloren gaan .
Het geld wat we hiermee ontvangen wordt gebruikt voor de bridge,( nieuwe apparatuur .) Dus laat uw stem gelden .
B.v.d. het bestuur van de KBO Harreveld.

 
 
 
 

 


 
 
 
 

 


 
 
 
 

 


 
 
 
Eucharistieviering 

 

De Zonnebloem, Mini Soos en St. Agatha parochie nodigen u op
donderdag 12 sept. a.s. van harte uit om in het Dorpshuis de
Eucharistieviering met Ziekenzalving bij te wonen.
Deze is bestemd voor alle inwoners van Harreveld en zal worden
voorgegaan door Pastoor de Jong.


Vòòr de viering wordt u een kopje koffie/thee en gebak aangeboden
en na de viering is er tijd voor een gezellig samenzijn waar u
getrakteerd wordt op een drankje en hapje.


Deze morgen begint om 9 uur en is om ongeveer 11.45 uur
afgelopen. Aan deze morgen zijn voor de bezoekers geen
kosten verbonden.
Wel graag opgeven vòòr 10 september.


U kunt zich opgeven bij : Maria Rietberg 06-14852430 of
Betsy Holweg 0544 - 374201

 
 
  Privacy   Deze nieuwsbrief bevat ook afbeeldingen. Mocht je deze niet zien: {tag:viewonline name=bekijken in uw browser}  
 


{tag:subscriptions}

{tag:unsubscribe}