Nieuwsbrief 166 - 1-12-2019

 
 
 

Beste {tag:name},

Deze nieuwsbrief wordt al door 350 abonnees ontvangen.


Bij deze ontvangt u uw nieuwsbrief, met daarin de centrale agenda en ander nieuws.

 

Nieuwsberichten voor de volgende brief graag voor 15-12-2019 aanleveren op db@harreveld.nl


{tag:share name=facebook} {tag:share name=linkedin} {tag:share name=twitter}

Kent u iemand die de nieuwsbrief ook wilt ontvangen? U kunt ze inschrijven op db.harreveld.nl.

 

Voor mensen zonder E-mailadres kunt u de nieuwsbrief via onderstaande link uitprinten.

Printvriendelijke versie

 

Heeft u foto's die u graag op de infoschermen zou willen zien? Mail deze dan naar: infoscherm@harreveld.nl

 
 
 

Centrale Agenda

Datum Tijd Activiteit
1-12-2019 11:30 St. Agatha speelt in de kerk
2-12-2019 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
6-12-2019 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
8-12-2019 09:30 Woord en Communieviering, voorganger Mevr. M. Wessels
9-12-2019 19:00 Bollen scheuren de Witte Brug
10-12-2019 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
13-12-2019 20:00 Kaartavond café de Boer
20-12-2019 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
21-12-2019 20:00 Kerstborrel Witte Brug
24-12-2019 19:30 Woord en Communieviering, Kerstavond, voorganger Mevr. M. v. Uem
26-12-2019 12:00 Kom met etten
27-12-2019 20:00 Kaartavond café de Boer
29-12-2019 09:30 Eucharistieviering, voorganger pastoor H. de Jong
31-12-2019 12:00 Carbidschietfeest Harreveld
3-1-2020 20:00 Kruisjassen Dorpshuis
6-1-2020 19:30 Openstelling Oudheidkundige Vereniging Harvelt
8-1-2020 19:45 Inloopkwartier Dorpsbelangen Harreveld
10-1-2020 20:00 Kaartavond café de Boer
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
KBO Nieuws 

Op maandagmiddag 16 december om 14.00 uur hebben wij de KBO en De Zonnebloem in Harreveld weer een Kerstviering voor de leden, in dorpshuis Het Kempken.
Na de viering is er koffie met een kerstkransje, consumptie en een broodmaaltijd. Dit duurt tot ca. 18.00uur.
De kosten hiervoor bedragen € 10,00 p.p. te voldoen aan de zaal.
Graag opgave voor 8 december bij Jan Esseling, Kerkstraat 31.


Tel: 0544373630 of mobiel : 0653754856.


e-mail : janenstienesseling@gmail.com


Ook kan men zich opgeven op de minisoos op donderdagmorgen.

 
 
 
Minisoos Harreveld viert 12,5-jarig jubileum! 

Tekst: William Klein Zeggelink

Foto: Nelly Teunissen

Het is het lokale antwoord op één aspect van het participatie-vraagstuk: Medebewoners, die door de fysieke beperkingen ten gevolge van het ouder worden niet meer mee kunnen doen met het reguliere verenigingsleven, een voorziening te bieden om elkaar interactief te blijven ontmoeten. Minisoos Harreveld voorziet reeds 12,5 jaar in die behoefte, door wekelijks op donderdagochtend een gevarieerd programma aan te bieden, dat ouderen in ongedwongen sfeer kunnen beleven.

Op donderdag 21 november kwamen de wekelijkse deelnemers, bestuur, en betrokken vrijwilligers bijeen in Dorpshuis 't Kempken om dit jubileum te vieren. Nadat een ieder was voorzien van koffie met gebak, opende Maria Rietberg de ochtend, en sprak een dankwoord uit richting bestuursleden Edith Tankink, Francis ten Have en Josefien en Stanny Stoltenborg. Laatstgenoemde roemde op zijn beurt de inzet van de overige vrijwilligers, week in week uit, zorgend voor vervoer en begeleiding.

De muzikale omlijsting was deze morgen in handen van Theo en Willemien Wolters die, al spelend op orgel en accordeon, sfeer en herkenning brachten. Hoogtepunt vormde een, speciaal voor dit jubileum gecomponeerd, lied over de Minisoos. Betsy Holweg, die samen met Maria Rietberg zorgt voor de wekelijkse coördinatie van de Minisoos, droeg vervolgens een gedicht voor over de relativiteit van het leven in verhouding tot je leeftijd. Hierna de klassieker, Bingo, begeleid door Nelly Teunissen en Lucy Papen. Voor de inwendige mens werd eveneens goed gezorgd. Liefhebbers werden getrakteerd op een royaal 'glaasje' advocaat met boerenjongens en slagroom. Berendien Bokkers en Paulien Wellink verwenden de aanwezigen met een rijkelijk assortiment aan hapjes.

Tot slot kreeg iedereen een fleurig cadeautje mee naar huis: Een feestelijk verpakte bloembol van de Amaryllis; voor een kleurrijke herinnering aan deze viering van 12,5 jaar Minisoos Harreveld!


 
 
 
 

 


 
 
 
Werkzaamheden kruising Kerkstraat met parallelweg N18 

 

Werkzaamheden

Wat gebeurt er in hoofdlijnen:

- De bovenste laag van het asfalt wordt vernieuwd

- De huidige ruime bochten worden verkleind met als doel dat het verkeer niet de parallelweg op ‘schiet’.

Wanneer?

De kruising wordt in de periode van vrijdag 6 t/m vrijdag 13 december aangepakt.

Afsluiting

De eerste dagen is de kruising afgesloten. Verkeer komende vanaf de N18 kan wel de parallelweg op maar niet het dorp in.

Om de parallelweg te bereiken worden tijdelijk maatregelen getroffen met rijplaten.

Voor fietsers en voetgangers is de kruising niet afgesloten. Zij kunnen via het trottoir.

Ongeveer 2 weken voor aanvang van het werk worden ter plekke borden geplaatst met een vooraankondiging van de werkzaamheden.

Nadere informatie

De werkzaamheden worden door aannemer TWW uitgevoerd. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met uitvoerder Robin Hogenkamp (tevens inwoner van Harreveld) van TWW. Hij is bereikbaar op r.hogenkamp@tww.nl of 06 – 83 26 33 61.

 
 
 
 

 


 
 
  Privacy   Deze nieuwsbrief bevat ook afbeeldingen. Mocht je deze niet zien: {tag:viewonline name=bekijken in uw browser}  
 


{tag:subscriptions}

{tag:unsubscribe}